آی توپی پوزیشنر

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : تجهیزات کنترلی بدون دیدگاه

آی توپی پوزیشنر یکی از قسمت های مهم سیستم کنترلی است که وظیفه آن تبدیل سیگنال فرستاده شده از مدار کنترل به یک سیگنال پنوماتیکی جهت تحریک اکچویتور است. در واقع می توان آی توپی پوزیشنر را به عنوان یک مبدل تلقی کرد.

در این مبدل سیگنال الکتریکی خروجی از مدار فرمان در صورتی که در بازه ۴ تا ۲۰ میلی آمپر قرار داشته باشد، به سیگنال پنوماتیکی در بازه ۳ تا ۱۵ پوند بر اینچ مربع تبدیل خواهد شد. یک آی توپی به طریق چرخشی، خطی و با ورودی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر در دسترس است. اما پوزیشنر چیست؟

پوزیشنر چیست؟

پوزیشنر دستگاهی که به عنوان تقویت دستورات کنترلی بین مدار فرمان و شیر کنترل قرار می گیرد. در صورتی که فاصله مدار فرمان از شیر کنترل بیش از ۱۵۰ فوت باشد، یا اینکه بخواهیم توسط یک مدار فرمان، تعداد زیادی از شیر های کنترلی را کنترل کنیم، دستورات صادر شده به سرعت اجرا نخواهند شد و برای افزایش فرمان های ارسال شده ناچار به استفاده از پوزیشنر خواهیم بود.

این محصول در زمره تجهیزاتی است ‌که دستورات را به از حالت الکتریکی به هوا تبدیل کرده و اکچویتور را فعال می سازد. اما ویژگی های یک آی توپی پوزیشنر مناسب چیست؟

آی توپی پوزیشنر

آی توپی پوزیشنر

ویژگی های این محصول

یک آی توپی پوزیشنر مناسب، علاوه بر طراحی ساده باید در سریعترین زمان ممکن سیگنال های ارسال شده توسط مدار فرمان را به با دقت فراوان به سیگنال های پنوماتیکی تبدیل کند. همچنین این وسیله باید به گونه ای طراحی شده باشد که هرگونه تغییرات در دما و فشار در سیال تاثیر کمی را بر روی پوزیشنر بگذارد. داده هایی که توسط این محصول قابل تحلیل هستند عبارتند از:

  • فشار هوای منبع
  • فشار هوای اکجویتور
  • دمای محیط

تعیین موقعیت برای عملگر های خطی و چرخشی توسط آی توپی به سادگی انجام می پذیرد. همچنین آی توپی ها در اکثر مدل ها به صورت اتوماتیک کالیبره شده و دارای ورودی و خروجی باینری است.