اتصالات ابزار دقیق sanbold

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : تجهیزات کنترلی بدون دیدگاه

اتصالات ابزار دقیق sanbold به دلیل کیفیت بسیار بالای خود امروزه به وفور مورد استفاده قرار می گیرند. همانطور که میدانید وظیفه اصلی اتصالات در تاسیسات مکانیکی، ایجاد ارتباط و توزیع سیال مورد از نقطه ای به نقطه ای دیگر است.

در این جابجایی به طبع تلفاتی نیز وجود خواهد داشت که این تلفات با استفاده از قرار دادن یک پمپ و یا کمپرسور در مسیر جریان سیال جبران خواهد شد. اما اتصالات ابزار دقیق، با سایر اتصالات تاسیسات مکانیکی تفاوت عمده ای دارد که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

ابزار دقیق چیست؟

همانگونه که میدانید، ابزار دقیق روشی است که برای کنترل و اتوماسیون کردن فرآیندها به کار می رود. در این سیستم یک مدار کنترل وجود داشته که دستورات و فرامین لازم را مخابره می کند.

این دستورات از طریق سیگنال های الکتریکی و یا پنوماتیکی به عملگرها و کنترل ولو ها می رسند. عملگر ها در انتهای یک سیستم اتوماسیون قرار داشته و وظیفه اصلی آن ها کنترل جریان سیال، مطابق با دستورات ارسالی است.

اتصالات ابزار دقیق sanbold

اتصالات ابزار دقیق sanbold

تفاوت اتصالات ابزار دقیق sanbold با سایر اتصالات

اتصالات ابزار دقیق sanbold با سایر اتصالات به کار رفته در تاسیسات مکانیکی تفاوت اساسی دارد. اتصالاتی که به صورت عمومی در تاسیسات مکانیکی استفاده میشود، بر روی لوله ها نصب می گردند. اما اتصالات ابزار دقیق بر روی تیوب ها نصب می شوند. از جمله تفاوت عمده ای که بین تیوب ها و لوله ها وجود دارد، می توان گفت، تیوب ها بسیار نازک هستند و قابلیت رزوه شدن ندارند.

اما ضخامت لوله ها بیشتر از تیوب ها بوده و امکان رزوه و پیچ شدن در آن ها وجود دارد. از آنجایی که در تیوب ها به دلیل ضخامت بسیار کم، نمی توان از رزوه استفاده کرد، اتصالات باید از طریق فشار به تیوب ها متصل شده و آب بند شوند. در صورتی که در لوله ها آب بندی از طریق پیچ شدن اتصال به لوله انجام می پذیرد‌.