اتصالات ابزار دقیق

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : تجهیزات کنترلی بدون دیدگاه

اتصالات ابزار دقیق نوع خاصی از اتصالات در شبکه های لوله کشی هستند، که در سیستم کنترلی مورد استفاده قرار می گیرند. برای آن که قسمت های مختلف یک شبکه لوله کشی در بحث ابزار دقیق به یکدیگر متصل شود، نیاز به اتصالات به خصوصی است.

این اتصالات به گونه ای طراحی شده اند که برای انتقال سیالات خالص و توزیع و پخش ان ها در بخش های مختلف یک سیستم کنترلی و ابزار دقیق قابل استفاده باشند. اما ویژگی به خصوص این اتصالات در چیست؟

ویژگی اتصالات ابزار دقیق

شاید برای شما این سوال به وجود آمده است که این اتصالات بر روی چه نوع خطوط انتقالی قابل استفاده هستند؟ این اتصال به خصوص بر روی تیوب ها قابلیت نصب را دارند. تفاوت تیوب و لوله به ضخامت جداره آن ها مربوط می شود. در تیوب ها ضخامت بسیار ناچیز بوده و امکان رزوه بر روی آنها وجود ندارد. بنابراین به جهت توزیع سیالات موجود در سیستم کنترلی، بر روی تیوب ها باید از چنین اتصالاتی استفاده گردد.

از این اتصالات به خصوص می توان به عنوان فیتینگ نیز یاد کرد. به طور کلی هر المانی که روی مسیر های لوله کشی به جهت تغییر در جهت جریان سیال عبوری استفاده گردد، فیتینگ نام دارد. از فیتینگ های به خصوص در صنایع لوله کشی می توان به زانویی ها، خم ها، سه راهی ها، انشعاب ها، کاهنده ها و اولت اشاره کرد.

اتصالات ابزار دقیق

اتصالات ابزار دقیق

اتصالات فشاری

در میان تمام اتصالات مربوط به تیوب ها، اتصالات فشاری بیشترین کاربرد و استفاده را دارا هستند. اتصالات فشاری به جهت متصل کردن تیوب ها به یکدیگر از سه قسمت اساسی تشکیل شده اند. بدنه، حلقه یا بست و مهره از جمله اجزای تشکیل دهنده آن به شمار می آیند. بسیاری از این اتصالات از به جهت کاهش نشتی از دو حلقه بهره برده و به این ترتیب تا حد زیادی مجموعه لوله کشی شده آببند خواهد شد.