اکچویتور کنترل ولو

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : تجهیزات کنترلی بدون دیدگاه

اکچویتور کنترل ولو، یک عملگر تنظیم کننده است که انواع کنترل ولو به آن نیاز دارند. این تجهیزات به طور کلی به دو دسته عملگرهای برقی و پنوماتیک دسته بندی می شوند. هر دو دستگاه اکچویتور، متناسب با مدل کنترل ولو، قادرند ارتباطی میان مسیر مستقیم یا معکوس را برقرار سازند.

از طریق تجهیزات اکچویتور، کنترل ولوها به درستی در خطوط لوله کشی عمل خواهند کرد. اهمیت وضعیت نصب این تجهیزات برای انواع کنترل ولو موجب شده است تجهیزات اکچویتور برای کاربردهای مختلف به کار روند.

نحوه عملکرد اکچویتور کنترل

اکچویتور کنترل ولو عبارت است از یک عملگر که به کنترل ولو متصل می شود. زمانی که ولو، عمل می کند، یک سیگنال به سمت دستگاه اکچویتور ارسال می شود؛ اکچویتور، این سیگنال را از سیستم کنترل دریافت می کند و در پاسخ به عنوان واکنش، کنترل ولو را به سمت باز یا بسته شدن، هدایت می کند. برای بازتر شدن یا بسته تر شدن کنترل ولو، طرز کار اکچویتور ولو نیز به همین صورت است.

برای اینکه دستگاه اکچویتور ولو به خوبی عمل کند، دستوراتی با عنوان سیگنال پیوسته، خاموش کننده یا روشن کننده به سمت اکچویتور ارسال می شود. منظور از واژه “روشن کننده” یا خاموش کننده” برای کنترل ولو، در حقیقت، باز کردن یا بستن مسیر جریان است.

اکچویتور کنترل ولو

اکچویتور کنترل ولو

اکچویتور کنترل ولو با عملکرد پنوماتیک

این محصول در مدل پنوماتیک در دو مدل جریان مستقیم و جریان معکوس وجود دارد. انتخاب اینکه کدام یک از این دو مسیر جریان، بهتر است، به وضعیت ولوها و نحوه تأمین هوای فشرده بستگی دارد. از طرفی دیگر، ایمنی تجهیزات و نوع کاربری برای استفاده از کنترل ولوها نیز در انتخاب مسیر عملکرد اکچویتور در کنترل ولو تأثیر دارند.

نکات مهم در خرید اکچویتور

هنگام خرید یک دستگاه اکچویتور کنترل ولو باید به مشخصات فنی این دستگاه ها دقت داشته باشید. داده هایی که از سوی کارخانه سازنده این تجهیزات منتشر شده اند نشان دهنده موارد کاربردی اکچویتورها هستند. برای نصب این محصول در مسیر خطوط لوله باید به شرایط فشاری، دما، وجود بخار یا باز و بسته شدن مسیر سیالات نیز دقت داشته باشید. برقی یا پنوماتیک بودن این تجهیزات نیز بر نوع عملکرد آنها تأثیر می گذارد.