ترانسمیتر رطوبت و کنترلر رطوبت

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : مقالات ابزار دقیق بدون دیدگاه

ترانسمیتر رطوبت

ترانسمیتر رطوبت برای ارسال اطلاعات مربوط به رطوبت و نقطه شبنم به اتاق کنترل یا PLC یا جهت رکورد گیری و کنترل مورد استفاده قرار میگیرد .

خروجی ترانسمیتر رطوبت بسته به انتخاب میتواند خروجی میلی آمپر و یا ولتاژ باشد و با توجه به نیاز و مورد اندازه گیری رنج . تا ۱۰۰ درصد را در بر میگیرد. همچنین با توجه به حساسیت اندازه گیری رطوبت دقت دستگاه میتواند متفاوت باشد . با توجه به این در اندازه گیری رطوبت به اندازه گیری دما نیاز میباشد معمولا ترانسمیترهای رطوبت دارای ورودی سنسور دما نیز میباشند .

در انتخاب ترانسمیترهای رطوبت به موارد زیر بایستی توجه نمود :

1-رنج اندازه گیری ترانسمیتر رطوبت

۲. دقت ترانسمتر رطوبت

٣. نوع خروجی ترانسمیتر رطوبت

۴. امکان ارتباط با ترانسمیتر رطوبت با کامپیوتر یا شبکه صنعتی

۵. نحوه نصب ابزار ترانسمیتر رطوبت

۶. تغذیه ابزار ترانسمیتر رطوبت

کنترلر رطوبت

کنترلر رطوبت

کنترلر رطوبت

کنترلر رطوبت جهت تنظیم رطوبت محیط مورد استفاده قرار میگیرد. در نمونه های مکانیکی این تجهیزات از یک المنت سنسور از جنس نوعی پلاستیک استفاده شده است که با افزایش رطوبت از حد تنظیم شده خاصیت کشیده شده و با فرمان قطع و وصل خود میتواند رطوبت را در حد تنظیمی نگه دارد.

در نمونه های دیجیتال همین عملکرد از طریق یک سنسور الکترونیکی رطوبت یا ترانسیمتر رطوبت و یک کنترلر دیجیتال انجام میگیرد .

در زیر به تعدادی از نکات قابل توجه در انتخاب کنترلر رطوبت اشاره میگردد :

١. ورودی ابزار کنترل رطوبت

۲. خروجی ابزار کنترلر رطوبت

٣. دقت ابزار کنترلر رطوبت

۴. رنج اندازه گیری تجهیز کنترلر رطوبت

۵. نحوه نصب ابزار کنترلر رطوبت

مطالب مشابه