ترانسمیتر فلو هوشمند

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : فلو ترانسمیتر بدون دیدگاه

Intelligent flow transmitter

ترانسمیتر فلو هوشمند از تجهیزات اندازه گیری مقدار عبوری سیال در سیستم های لوله کشی سیالات می باشد. که بر اساس مقدار عبور سیال عمل نموده و بر اساس مقدار مترمکعب در واحد زمان می تواند مقدار عبور سیال را بترانسمیترد.

ترانسمیترفلو های هوشمند دستگاه های مناسبی برای اندازه گیری جریان سیالات در لوله های تحت فشار می باشند. این ترانسمیتر فلو ها در 2 نوع داپلر و ترانزیت تایم ساخته می شوند. نوع ترانزیت تایم از دقت و تکرارپذیری بالاتری برخوردار است.

اصول اندازه گیری در روش ترانزیت تایم  سیگنال های هوشمند (فراصوتی) همزمان در جهت و در خلاف جهت جریان ارسال می شوند. سنسورهای قرار گرفته در فاصله های مشخص، زمان دقیق دریافت سیگنال ها را ثبت می کنند. اختلاف اندک سرعت دریافت سیگنال های هم جهت و مخالف جهت جریان، متناسب با سرعت متوسط سیال می باشند. با محاسبه سرعت سیال، شدت جریان و حجم عبوری سیال محاسبه می گردد.

ترانسمیتر فلو هوشمند پتروکاسپین

فلو ترانسمیتر هوشمند تروکاسپین

کاربردهای ترانسمیتر فلو

 • تاسیسات آب و فاضلاب، خروجی سد ها، چاه ها، ایستگاه های پمپاژ، خطوط آبرسانی شهری و روستایی
 • صنایع شیمیایی
 • صنایع غذایی، آب معدنی
 • صنایع انتقال گاز شهری و صنعتی
 • صنایع فلزی و معدنی
 •  صنایع دریایی و تاسیسات انتقال سیالات به کشتی
 • صنایع شبکه لوله های آبرسانی شهری

انواع ترانسمیتر فلو

 • ترانسمیتر فلو هوشمند پرتابل
 • ترانسمیتر فلو هوشمند داپلر
 • ترانسمیتر فلو هوشمند آب
 • ترانسمیتر فلو هوشمند گاز
 • ترانسمیتر فلو هوشمند زیمنس
 • ترانسمیتر فلو هوشمند ترانزیت تایم

سیستم عملکرد ترانسمیتر فلو بر اساس پرتاب سیگنال های صوتی در جهت و بر خلاف جهت سیال به داخل ترانسمیتر فلو شده و با اندازه گیری اختلاف بازگشت آنها و تبدیل آن به سیستم مقدار فلو قابل نمایش می باشد.

جهت اطلاع از آخرین قیمت ترانسمیتر فلوهای هوشمند و مشاوره در انتخاب با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.

مطالب مشابه