ترموکوپل ها

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : مقالات ابزار دقیق بدون دیدگاه

ترموکوپل ها بر اساس پدیده ترموالکتریک کار می کنند .بدین صورت که هرگاه محل اتصال دو فلز غیر هم جنس که تشکیل یک مدار هم جنس میدهند. را گرم کنیم در مدار جریان الکتریکی میدهد.

در واقع ترموکوپل یک ترانسدیوسر خود مبدل است که از متصل شدن دو یا چند فلز غیر هم جنس ساخته می شود. و به عنوان عنصر حس کننده ی دما در سنسورهای حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد. محل اتصال دو فلز measuring junction یا اتصال گرم نامیده می شود. و با TH نشان داده می شود. همچنین محل اتصال دو سیم ترموکوپل با سیم های رابط مسی که به منظور وصل ترموکوپل به ابزار اندازه گیری استفاده می شوند را reference junction یا اتصال سرد گویند و با TC نشان داده می شود.

ترموکوپل پتروکاسپین

ترموکوپل صنعتی پتروکاسپین

ترموکوپل ها دما را نسبت به اتصال سرد یا reference junction اندازه می گیرند در واقع محل اتصال دو سیم ترموکوپل با سیم های رابط مسی تشکیل ترموکوپل جدیدی می دهند که در ولتاژ تولیدی ترموکوپل تاثیر زیادی می گذارد شاید بتوان گفت بزرگترین عیب ترموکوپل نیز همین مورد است که می بایست دمای محل اتصال سرد در مقدار اندازه گیری شده ترموکوپل جبران سازی شود.

استفاده از ترموکوپل در صنایع برای اندازه گیری دما بسیار متداول است. علت این امر مزایای بسیار زیاد ترموکول می باشد.

از مهمترین مزایای ترموکول می توان موارد زیر را نام برد :

 1. محدوده درجه حرارت بالا
 2. عمر بالا
 3. سادگی اجزا
 4. خود تغذیه بودن (عدم نیاز به منبع تغذیه خارجی)
 5. تنوع زیاد
 6. حجم کم نقطه اندازه گیری دما

ترموکوپل بر خلاف داشتن مزایای زیاد دارای معایب زیر نیز می باشد :

 1. غیر خطی بودن
 2. ولتاژ خروجی پایین
 3. نیاز به جبران سازی دمای نقطه سرد
 4. حساسیت پایین
 5. پایداری پایین

مطالب مشابه