دور سنج های نوری

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : مقالات ابزار دقیق بدون دیدگاه

دور سنج های نوری تجهیزاتی جهت اندازه گیری سرعت چرخشی یا سرعت خطی به صورت سیار می باشند. عملکرد دور سنج های نوری شبیه به سنسورهای نوری رفلکتوری می باشد، به این صورت که یک فرستنده نوری و گیرنده نوری در داخل دور سنج در کنار یکدیگر نصب شده، حال در صورتی که یک برچسب رفلکتوری را طوری روی محور در حال چرخش بچسبانیم که تنها بخشی از محیط محور را پوشش دهد،

با قرار دادن دور سنج روبروی بر چسب رفلکتوری، نور منتشر شده توسط فرستنده دور سنج توسط رفلکتور بازتاب شده و گیرنده دور سنج آن را دریافت می نماید، در نتیجه در صورتی که محور در حال چرخش باشد، پرتوهای نوری که به گیرنده می رسند متناوبا قطع و وصل می شوند و یک سیگنال مربعی تولید می کنند و دور سنج با اندازه گیری فرکانس سیگنال مربعی تولید شده می تواند سرعت محور در حال چرخش را محاسبه کند. لازم به ذکر است که در این نوع دور سنج ها می توان توسط قطعه ی مکانیکی که در داخل آن یک رفلکتور نصب شده است، به طور مکانیکی نیز سرعت خطی و چرخشی را اندازه گیری کرد.

دور سنج های نوری

دور سنج های نوری پتروکاسپین

پتانسیومترهای اندازه گیری موقعیت

پتانسیومتر عموما شامل عنصر مقاومتی است که یک اتصال متحرک لغزان در آن تعبیه شده است. اتصال متحرک عبارت است از بازوی متحرکی که می تواند روی مسیر مقاومتی بلغزد. بنابراین بین یک انتهای مسیر سیم پیچی شده و اتصال لغزان، مقاومت متغیری به وجود می آید. حرکت اتصال لغزان می تواند خطی یا چرخشی باشد. از اتصال لغزان می توان به عنوان کنترل موقعیت استفاده کرد، اما برای این کاربرد نیاز به شناخت دقیقی از عملکرد پتانسیومتر میباشد که در ادامه به این موضوع پرداخته شده است.

به طور معمول پتانسیومتر های خطی دارای بستر لغزش بین 5 تا 1000 میلی متر و پتانسیومتر های چرخشی دارای فاصله ی انحراف بین 10 تا 60 دور می باشند.

مزایای استفاده از پتانسیومتر سهولت در استفاده، سادگی ساختمان و قیمت پایین می باشد اما اصلی پتانسیومترها مسئله نویز در آن می باشد. عامل اصلی نویز در پتانسیومترها نوسانات ولتاژ است این نوسانات ناشی از لرزش لغزنده ی پتانسیومتر، کثیف شدن اتصال لغزنده به پتانسیومتر و فرسوده شدن اتصال لغزنده و یا پتانسیومتر می باشد.

عبارت نویز غالبا در مورد اثرات ریزولیشن به کار می رود لازم به ذکر است که کاربردهای دینامیکی هر پتانسیومتری به دلیل اینرسی و اصطکاک قسمتهای متحرکش دارای اثرات بارگذاری مکانیکی معینی است، این امر روی مشخصه حرکت پتانسیومتر تأثیر می گذارد. در پتانسیومتر سیمی ممکن است اتصال لغزنده در سرعت های معین وقتی از روی حلقه سیم های پتانسیومتر می گذرد، دارای پرشها و قطع و وصل های تصادفی باشد و باعث قطع و وصل متناوب مدار پتانسیومتر شود،

این پدیده خصوصا در مواردی که سرعت لغزنده و فاصله ی بین مراکز دو مقطع متوالی سیم به گونه ای است که نیروی تحریکی برابر و یا نزدیک به فرکانس پایه لرزش بازوی | فلزی به پتانسیومتر اعمال شود، مشکل ایجاد می کند. یکی از روشهای برطرف در استفاده از کنتاکت پتانسیومتر دو قسمتی و یا بیشتر است که هر قسمت دارای کر مخصوص به خود باشد. بنابراین، اگر قسمتی از کنتاکت در فرکانس تشدید قرار گیرد کنتاکت دیگر ساکن بوده و باعث اتصال خوب و مناسب خواهد شد.

مطالب مشابه