روتامتر دیجیتال

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : روتامتر بدون دیدگاه

Digital rotameter

روتامتر دیجیتال از تجهیزات اندازه گیری مقدار عبوری دیجیتال در سیستم های لوله کشی سیالات می باشد. که بر اساس مقدار عبور سیال عمل نموده و بر اساس مقدار مترمکعب در واحد زمان می تواند مقدار عبور سیال را اندازه گیری نماید.

روتامتر دیجیتال پتروکاسپین

روتامتر دیجیتال پتروکاسپین

کاربردهای روتامتر دیجیتال

  • تاسیسات هوای فشرده
  • صنایع غذایی، آب معدنی
  • صنایع پنوماتیکی
  •  صنایع شبکه لوله های آب بیمارستانی

انواع روتامتر های دیجیتال

  • روتامتر  (دیجیتال) زیمنس
  • روتامتر  (دیجیتال) کرونه
  • روتامتر (دیجیتال) اندرس هاوزر
  • روتامتر (دیجیتال) ایران مدار

روتامتر یک دبی(جریان حجمی) سنج سیال گاز یا مایع است که در لحظه میزان دبی را نشان می دهد.

جهت اطلاع از آخرین قیمت روتامتر های دیجیتال و مشاوره در انتخاب با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.

مطالب مشابه