روتامتر هوا

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : روتامتر بدون دیدگاه

Air rotameter

روتامتر هوا از تجهیزات اندازه گیری مقدار عبوری هوا در سیستم های لوله کشی هوا می باشد. که بر اساس مقدار عبور هوا عمل نموده و بر اساس مقدار مترمکعب در واحد زمان می تواند مقدار عبور هوا را اندازه گیری نماید.

روتامتر هوا پتروکاسپین

روتامتر هوا پتروکاسپین

کاربردهای روتامتر – هوا

  • تاسیسات هوای فشرده
  • صنایع غذایی، هوا معدنی
  • صنایع پنوماتیکی
  • صنایع شبکه لوله های هوارسانی بیمارستانی

انواع روتامتر – هوا

  • روتامتر زیمنس
  • روتامتر کرونه
  • روتامتر اندرس هاوزر
  • روتامتر ایران مدار

روتامتر یک دبی(جریان حجمی) سنج سیال گاز یا مایع است که در لحظه میزان دبی را نشان می دهد.

جهت اطلاع از آخرین قیمت روتامتر  و مشاوره در انتخاب با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.

مطالب مشابه