عناصر تشکیل دهنده سیستم های اندازه گیری

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : مقالات ابزار دقیق بدون دیدگاه

سیستم های اندازه گیری شامل سه بخش اساسی سنسورها ترانسدیوسرها و ترانسمیترها می باشد. هر چند یک از انها نام وسیله یا عنصری با طرز کاری متفاوت می باشد. اما یک اندازه گیری گاهی اوقات می تواند شامل هر سه عنصر یاد شده باشد. به گونه ای که نتوان آنها را از یکدیگر جدا نمود.

در ادامه توصیف دقیق تری از عناصر فوق ارائه می شود.

سنسور ( Sensor )

سنسور عنصری است که به کمیت خاصی حساس می باشد و یا در برابر آن کمیت خاص، از خود عکس العمل نشان می دهد، مثلا ترموکوپل یک سنسور دما است، زیرا خروجی آن با تغییرات دما تغییر می کند، در واقع سنسور المانی است که کمیت های فیزیکی مانند دما، فشار و نیرو را آشکار می کند. دقت شود که خروجی سنسورها معمولا سیگنال الکتریکی می باشد.

سیستم های اندازه گیری پتروکاسپین

مانومتر اکسیژن پتروکاسپین

ترانسدیوسر (Transducer)

مبدل یا ترانسدیوسر به مجموعه ای از قطعات با دستگاه هایی گفته می شود که بتواند کمیتی را دریافت و متناسب با آن، کمیتی از جنس دیگر را تحویل دهد. دقت شود که طبق تعریف فوق در برخی مواقع یک سنسور می تواند یک ترانسدیوسر نیز باشد، مانند ترموکوپل که علاوه بر اینکه یک المان حس کننده دما می باشد، یک ترانسدیوسر نیز می باشد، زیرا این تجهیز یک کمیت فیزیکی را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می کند. لازم به ذکر است ترانسدیوسرها برای تبدیل کمیت های فیزیکی معمولا نیاز به یک منبع خارجی دارند در صورتی که معمولا سنسورها تمام انرژی مورد نیاز خود را از کمیت فیزیکی تحت اندازه گیری دریافت می کنند.

انواع ترانسدیوسرها:

a) ترانسدیوسرهای کمیت های غیر الکتریکی به الکتریکی

b) ترانسدیوسرهای کمیت های غیر الکتریکی به پنوماتیکی

ترانسمیتر (Transmiter)

در واحدهای صنعتی بزرگ که عملیات تولید در محوطه ی گسترده ای انجام می گیرد ادوات و دستگاههای کنترل و اندازه گیری به طور متمرکز در محلی به نام اتاق فرمان یا مرکز کنترل قرار دارند، به طوری که امکان اندازه گیری و کنترل تمامی متغیرها در سراسر کارخانه و محوطه آن توسط اپراتور در هر لحظه فراهم باشد، در چنین مواردی لازم است که سیگنال ها و فرمان ها از محوطه به اتاق کنترل و بر عکس منتقل شوند، برای این منظور از دستگاهی بنام ترانسمیتر استفاده می شود. لازم به ذکر است معمولا کمپانی های سازنده ی تجهیزات اندازه گیری سه بخش فوق (سنسور، مبدل و انتقال دهنده) را به صورت یکجا و به صورت یک دستگاه می سازند.

مطالب مشابه