فلومتر روتامتر

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : مقالات ابزار دقیق بدون دیدگاه

فلومتر روتامتر به دلیل قیمت پایین – سادگی – افت فشار کم – قابلیت محدوده بندی وسیع و خروجی خطی نسبت به سایر فلومتر های سطح متغیر بیشتر استفاده می شوند. عملکرد آنها ساده است. به این ترتیب که با عبور سیال از لوله مخروطی شناور کمی بالا می آید و هرچه فلوسيال بیشتر باشد شناور بیشتر بالا می آید. در کاربرد مایعات حرکت شناور تحت تأثیر غوطه وری در مایع و نیز سرعت سیال است، اما در گازها اثر غوطه وری قابل چشم پوشی می باشد.

در فلومتر روتامتر سیال از سمت پایین وارد شده، از شناور عبور کرده و از بالای آن خارج میشود و زمانی که جریان سیال وجود ندارد شناور در انتهای لوله می ماند، موقعیت شناور به سرعت سیال و قطاع حلقوی بین شناور و دیواره لوله بستگی دارد، با بالا رفتن شناور مساحت مقطع حلقوی افزایش می یابد، در نتیجه فشار تفاضلی اطراف شناور کاهش می یابد. زمانی که نیروی حاصل از حرکت روی بالای سیال با نیروی وزن شناور برابر شد، حالت پایدار شناور به دست می آید. موقعیت شناور به چگالی و ویسکوزیته سیال نیز بستگی دارد، به همین دلیل برای هر کاربردی باید ابعاد فلومتر روتامتر مربوط به آن را به درستی انتخاب کرد. در این صورت با کالیبره کردن فلومتر می توان سرعت واقعی سیال را با توجه به موقعیت شناور به درستی به دست آورد.

فلومتر روتامتر

فلومتر روتامتر پتروکاسپین

فلومتر روتامتر در محیطهای ایمن از شیشه ساخته می شود که برای ایمنی بیشتر با یک ماده دیگر حفاظت می شوند و در جاهایی که امکان شکستن فلومتر وجود دارد لوله ها از جنس فلز ساخته می شوند، همچنین برای فشارها و دماهای بیشتر از حد مجاز به جای شیشه از فلومتر با لوله ی فلزی که معمولا از جنس ورقه استیل استفاده می شود و موقعیت شناور به کمک ادوات مغناطیسی بیرون از لوله خوانده می شود. 

لازم به ذکر است که شناورها نیز برای حفاظت در برابر خوردگی معمولا از جنس شیشه- پلاستیک – فلز یا ورقه استیل ساخته می شوند و در قسمتی که مقدار آنها باید روی صفحه مدرج خواند شود دارای لبه تیز هستند.

مطالب مشابه