فلومتر گاز

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : فلومتر بدون دیدگاه

Gas flow meter

فلومتر گاز از تجهیزات اندازه گیری مقدار عبوری سیال در سیستم های لوله کشی گاز می باشد. که بر اساس مقدار عبور سیال عمل نموده و بر اساس مقدار مترمکعب در واحد زمان می تواند مقدار عبور گاز را بسنجد.

فلومترهای گاز دستگاه های مناسبی برای اندازه گیری جریان گاز در لوله های تحت فشار می باشند. این فلومترها در 2 نوع داپلر و ترانزیت تایم ساخته می شوند. نوع ترانزیت تایم از دقت و تکرارپذیری بالاتری برخوردار است.

اصول اندازه گیری در روش ترانزیت تایم  سیگنال های گاز (فراصوتی) همزمان در جهت و در خلاف جهت جریان ارسال می شوند. سنسورهای قرار گرفته در فاصله های مشخص، زمان دقیق دریافت سیگنال ها را ثبت می کنند. اختلاف اندک سرعت دریافت سیگنال های هم جهت و مخالف جهت جریان، متناسب با سرعت متوسط سیال می باشند. با محاسبه سرعت سیال، شدت جریان و حجم عبوری سیال محاسبه می گردد.

فلومتر گاز پتروکاسپین

فلومتر گاز پتروکاسپین

کاربردهای فلومتر های گاز

  • صنایع انتقال گاز شهری و صنعتی
  • صنایع فلزی و معدنی
  • صنایع دریایی و تاسیسات انتقال گاز به کشتی
  • صنایع شبکه لوله های گاز شهری

انواع فلومتر های گاز

  • فلومتر گاز پرتابل
  • فلومتر گاز دیجیتال
  • فلومتر گاز آرگون
  • فلومتر گاز التراسونیک گاز
  • فلومتر گاز مایع

سیستم عملکرد فلومتر-گاز بر اساس پرتاب سیگنال های صوتی در جهت و بر خلاف جهت سیال به داخل فلومتر شده و با اندازه گیری اختلاف بازگشت آنها و تبدیل آن به سیستم مقدار دبی قابل نمایش می باشد.

جهت اطلاع از آخرین قیمت فلومتر- گاز  و مشاوره در انتخاب با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.

مطالب مشابه