فلو ترانسمیتر روزمونت

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : فلو ترانسمیتر بدون دیدگاه

Rosemount flow transmitter

فلو ترانسمیتر روزمونت از تجهیزات اندازه گیری مقدار عبوری سیال در سیستم های لوله کشی سیالات می باشد. که بر اساس مقدار عبور سیال عمل نموده و بر اساس مقدار مترمکعب در واحد زمان می تواند مقدار عبور سیال را بترانسمیترد.

فلو ترانسمیترهای روزمونت دستگاه های مناسبی برای اندازه گیری جریان سیالات در لوله های تحت فشار می باشند. این فلو ترانسمیترها در 2 نوع داپلر و ترانزیت تایم ساخته می شوند. نوع ترانزیت تایم از دقت و تکرارپذیری بالاتری برخوردار است.

اصول اندازه گیری در روش ترانزیت تایم  سیگنال های روزمونت (فراصوتی) همزمان در جهت و در خلاف جهت جریان ارسال می شوند. سنسورهای قرار گرفته در فاصله های مشخص، زمان دقیق دریافت سیگنال ها را ثبت می کنند. اختلاف اندک سرعت دریافت سیگنال های هم جهت و مخالف جهت جریان، متناسب با سرعت متوسط سیال می باشند. با محاسبه سرعت سیال، شدت جریان و حجم عبوری سیال محاسبه می گردد.

فلو ترانسمیتر روزمونت پتروکاسپین

فلو ترانسمیتر روزمونت پتروکاسپین

کاربردهای فلو ترانسمیترهای روزمونت

 • تاسیسات آب و فاضلاب، خروجی سد ها، چاه ها، ایستگاه های پمپاژ، خطوط آبرسانی شهری و روستایی
 • صنایع شیمیایی
 • صنایع غذایی، آب معدنی
 • صنایع انتقال گاز شهری و صنعتی
 • صنایع فلزی و معدنی
 •  صنایع دریایی و تاسیسات انتقال سیالات به کشتی
 • صنایع شبکه لوله های آبرسانی شهری

انواع فلو ترانسمیترهای روزمونت

 • فلو ترانسمیتر روزمونت پرتابل
 • فلو ترانسمیتر روزمونت داپلر
 • فلو ترانسمیتر روزمونت آب
 • فلو ترانسمیتر روزمونت گاز
 • فلو ترانسمیتر روزمونت زیمنس
 • فلو ترانسمیتر روزمونت ترانزیت تایم

سیستم عملکرد فلو ترانسمیتر بر اساس پرتاب سیگنال های صوتی در جهت و بر خلاف جهت سیال به داخل فلو ترانسمیتر شده و با اندازه گیری اختلاف بازگشت آنها و تبدیل آن به سیستم مقدار فلو قابل نمایش می باشد.

جهت اطلاع از آخرین قیمت فلو ترانسمیترهای روزمونت و مشاوره در انتخاب با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.

مطالب مشابه