فلو ترانسمیتر هوشمند

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : فلو ترانسمیتر بدون دیدگاه

Intelligent flow transmitter

فلو ترانسمیتر هوشمند از تجهیزات اندازه گیری مقدار عبوری سیال در سیستم های لوله کشی سیالات می باشد. که بر اساس مقدار عبور سیال عمل نموده و بر اساس مقدار مترمکعب در واحد زمان می تواند مقدار عبور سیال را بترانسمیترد.

فلو ترانسمیترهای هوشمند دستگاه های مناسبی برای اندازه گیری جریان سیالات در لوله های تحت فشار می باشند. این فلو ترانسمیتر ها در 2 نوع داپلر و ترانزیت تایم ساخته می شوند. نوع ترانزیت تایم از دقت و تکرارپذیری بالاتری برخوردار است.

اصول اندازه گیری در روش ترانزیت تایم  سیگنال های هوشمند (فراصوتی) همزمان در جهت و در خلاف جهت جریان ارسال می شوند. سنسورهای قرار گرفته در فاصله های مشخص، زمان دقیق دریافت سیگنال ها را ثبت می کنند. اختلاف اندک سرعت دریافت سیگنال های هم جهت و مخالف جهت جریان، متناسب با سرعت متوسط سیال می باشند. با محاسبه سرعت سیال، شدت جریان و حجم عبوری سیال محاسبه می گردد.

فلو ترانسمیتر هوشمند پتروکاسپین

فلو ترانسمیتر هوشمند تروکاسپین

کاربردهای فلو ترانسمیتر

 • تاسیسات آب و فاضلاب، خروجی سد ها، چاه ها، ایستگاه های پمپاژ، خطوط آبرسانی شهری و روستایی
 • صنایع شیمیایی
 • صنایع غذایی، آب معدنی
 • صنایع انتقال گاز شهری و صنعتی
 • صنایع فلزی و معدنی
 •  صنایع دریایی و تاسیسات انتقال سیالات به کشتی
 • صنایع شبکه لوله های آبرسانی شهری

انواع فلو ترانسمیتر

 • فلو ترانسمیتر هوشمند پرتابل
 • فلو ترانسمیتر هوشمند داپلر
 • فلو ترانسمیتر هوشمند آب
 • فلو ترانسمیتر هوشمند گاز
 • فلو ترانسمیتر هوشمند زیمنس
 • فلو ترانسمیتر هوشمند ترانزیت تایم

سیستم عملکرد فلو ترانسمیتر بر اساس پرتاب سیگنال های صوتی در جهت و بر خلاف جهت سیال به داخل فلوترانسمیتر شده و با اندازه گیری اختلاف بازگشت آنها و تبدیل آن به سیستم مقدار فلو قابل نمایش می باشد.

جهت اطلاع از آخرین قیمت فلو ترانسمیترهای هوشمند و مشاوره در انتخاب با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.

مطالب مشابه