فلو ترانسمیتر کوریولیس

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : فلو ترانسمیتر بدون دیدگاه

Coriolis flow transmitter

فلو ترانسمیتر کوریولیس از تجهیزات اندازه گیری مقدار عبوری سیال در سیستم های لوله کشی سیالات می باشد. که بر اساس مقدار عبور سیال عمل نموده و بر اساس مقدار مترمکعب در واحد زمان می تواند مقدار عبور سیال را بترانسمیترد.

فلو ترانسمیترهای کوریولیس دستگاه های مناسبی برای اندازه گیری جریان سیالات در لوله های تحت فشار می باشند. این فلو ترانسمیترها در 2 نوع داپلر و ترانزیت تایم ساخته می شوند. نوع ترانزیت تایم از دقت و تکرارپذیری بالاتری برخوردار است.

 اصول اندازه گیری در روش ترانزیت تایم سیگنال های کوریولیس (فراصوتی) همزمان در جهت و در خلاف جهت جریان ارسال می شوند. سنسورهای قرار گرفته در فاصله های مشخص، زمان دقیق دریافت سیگنال ها را ثبت می کنند. اختلاف اندک سرعت دریافت سیگنال های هم جهت و مخالف جهت جریان، متناسب با سرعت متوسط سیال می باشند. با محاسبه سرعت سیال، شدت جریان و حجم عبوری سیال محاسبه می گردد.

فلو ترانسمیتر کوریولیس پتروکاسپین

فلو ترانسمیتر کوریولیس پتروکاسپین

کاربردهای فلو ترانسمیترهای کوریولیس

 • تاسیسات آب و فاضلاب، خروجی سد ها، چاه ها، ایستگاه های پمپاژ، خطوط آبرسانی شهری و روستایی
 • صنایع شیمیایی
 • صنایع غذایی، آب معدنی
 • صنایع انتقال گاز شهری و صنعتی
 • صنایع فلزی و معدنی
 •  صنایع دریایی و تاسیسات انتقال سیالات به کشتی
 • صنایع شبکه لوله های آبرسانی شهری

انواع فلو ترانسمیترهای کوریولیس

 • فلو ترانسمیتر کوریولیس پرتابل
 • فلو ترانسمیتر کوریولیس داپلر
 • فلو ترانسمیتر کوریولیس آب
 • فلو ترانسمیتر کوریولیس گاز
 • فلو ترانسمیتر کوریولیس زیمنس

سیستم عملکرد فلو ترانسمیتر کوریولیس بر اساس پرتاب سیگنال های صوتی در جهت و بر خلاف جهت سیال به داخل فلو ترانسمیتر شده و با اندازه گیری اختلاف بازگشت آنها و تبدیل آن به سیستم مقدار فلو قابل نمایش می باشد.

جهت اطلاع از آخرین قیمت فلو ترانسمیترهای کوریولیس و مشاوره در انتخاب با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.

مطالب مشابه