فلو سوئیچ روغن

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : فلوسوئیچ بدون دیدگاه

Flow switch oil

فلو سوئیچ روغن از تجهیزات قطع و وصل جریان روغن در سیستم های لوله کشی روغن و هیدرولیک می باشد. که بر اساس مقدار روغن برخوردی به تیغه فلو سوئیچ عمل می نماید.

در خطوطی مانند پمپ ها و سیستم هایی که حضور روغن در آنها اجباری بوده و با قطع سیال امکان آسیب دیدن تجهیزات می باشد. از فلو سوئیچ روغن  استفاده می شود.

فلو سوئیچ روغن پتروکاسپین

فلو سوئیچ روغن پتروکاسپین

کاربردهای فلو سوئیچ – روغن

  • تاسیسات هیدرولیکی
  • صنایع سنگین
  • صنایع شیمیایی
  • صنایع شبکه لوله های هیدرولیکی

انواع فلو سوئیچ – روغن

  • فلو سوئیچ تیغه ای
  • فلو سوئیچ پدالی
  • فلو سوئیچ پمپ روغن

سیستم عملکرد فلو سوئیچ بر اساس ورود روغن به داخل فلو سوئیچ شده و با برخورد به تیغه و ایجاد اتصال باعث وصل شدن جریان می گیرد.

جهت اطلاع از آخرین قیمت فلو سوئیچ روغن و مشاوره در انتخاب با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.

مطالب مشابه