لول سنج خازنی

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : سطح سنج, مقالات ابزار دقیق بدون دیدگاه

لول سنج خازنی (سطح سنج خازنی)

لول سنج خازنی که به دستگاههای اندازه گیری سطح فرکانس رادیویی (RF) یا ادمیتانسی نیز معروف می باشد در محدوده فرکانس های رادیویی پایین (در حد MHz) کار می کنند و اساس عملکرد این دستگاه ها بر اندازه گیری ادمیتانس (عکس امپدانس) یک مدار الکترونیکی حاوی جریان الکتریکی AC که با سطح تغییر می کند استوار است. ادمیتانس و امپدانس در یک مدار AC مشابه رسانایی و مقاومت در جریان DC است. دقت گردد که در این مبحث وازه سنسورهای سطح ظرفیت خازنی به جای ادمیتانسی یا RF استفاده می شود.

نحوه عملکرد لول سنج خازنی

خازن از دو صفحه رسانا که با یک عایق (دی الکتریک) از هم جدا شده اند تشکیل شده است و زمانی که دو صفحه به یک اختلاف پتانسیل متصل می شوند بار الکتریکی در آنها ذخیره می گردد که واحد اندازه گیری آن فاراد است. خازن از دو صفحه با سطح مقطع A و دی الکتریک با ثابت K به عرض D تشکیل شده است و ظرفیت خازنی C به صورت زیر تعریف می شود.

C = KA/D

لول سنج خازنی پتروکاسپین

لول-سنج-خازنی-پتروکاسپین

لول سنج خازنی

بنابراین اگر سطح مقطع و فاصله صفحات ثابت باشد ظرفیت خازنی تنها تابعی از دی الکتریک بین صفحات خواهد بود. با تغییر در سطح مایع، دی الکتریک بین صفحات که شامل دی الکتریک مایع با ثابت K و دی الکتریک بخار K می باشد نیز تغییر می یابد و میزان این تغییر به سطح سیال بستگی دارد. ثابت دی الکتریک یک ماده به ادمیتانس آن بستگی دارد و با کاهش آدمیتانس ثابت دی الکتریک نیز کاهش می یابد.

معمولا در سوئیچ های خازنی افقی اندازه گیری سطح مطابق شکل از یک پروپ رسانا به عنوان یکی از صفحات خازن و دیواره مخزن صفحه دیگر خازن استفاده می شود و یک دی الکتریک با ضریب کوچک نیز بین آنها قرار می گیرد؛ پروپ به وسیله سیم های رسانا بد سطح متصل می شود. اندازه گیری سطح با اعمال سیگنال RF بین پروپ رسانا و دیواره مخزن اتحاد می شود.

اگر سطح مایع درون مخزن از ارتفاع پروپ کمتر شود ثابت دی الکتریک و در نتیجه ظرفيت خازنی کاهش یافته و به کمک مدارهای واسط، رله سوئیچ سطح تحریک خواهد شد؛ اما در پروب های عمودی که سطح را به صورت پیوسته اندازه می گیرند، خروجی رله ای نمی باشد بلکه یک سیگنال آنالوگ، خروجی سنسور سطح می باشد.

جهت اطلاع از آخرین قیمت و فروش لول سنج خازنی می توانید با کارشناسان پتروکاسپین با شماره تلفن 41805 – 021 تماس حاصل فرمایید.

مطالب مشابه