لول متر خازنی

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : مقالات ابزار دقیق بدون دیدگاه

لول متر خازنی به صورت پیوسته و گسسته میتوانند سطح مخزن شما را مانیتور کنند . خصوصا برای مواد پودری یکی گزینه های شما انتخاب لول سوئیچهای خازنی است .

عملکرد این لول مترها همانگونه که از اسم آنها بر میاید بر اساس خاصیت خازنی که معمولا بین سطح مخزن و الكترود سنسور برقرار میشود میباشد .

هر چقدر مقدار مواد بين الكترود و سطح مخزن بیشتر باشد خاصیت دی الکتریک خازن بیشتر شده و بر اساس آن میتوان خروجی متناسب با ارتفاع مخزن به دست آورد. در نمونه های خروجی سوئیچ یا گسسته لول سوئیچ در حقیقت یک پراکسیمتی یا سنسور مجاورتی خازنی است .

از مزایای این روش اندازه گیری نبود قطعه متحرک و همچنین پایداری عملکرد در مدت زمان طولانی است . همان گونه که اشاره شد از سطح سنجهای خازنی برای مواد پودری و گرانول یا پرک همچنین برای مشخص کردن نقاط مرزی دو مایع با چگالی مختلف در مخزن استفاد میشود

لول متر خازنی پتروکاسپین

سطح سنج خازنی پتروکاسپین

مطالب مشابه