پوزیشنر کنترل ولو

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : تجهیزات کنترلی بدون دیدگاه

ابتدا نگاهی بیندازیم به تعریفی از پوزیشنر کنترل ولو و سپس انواع آن و نحوه ی عملکرد آن را با هم بررسی می کنیم. پوزیشنر کنترل ولو در واقع یک شیری است که بدون اینکه نیروی دست در عملکرد آن دخیل باشد عمل می کند و در یک سیستم کنترل فرایندی میزان جریان سیال را کنترل می نماید نحوه ی عملکرد این شیر به گونه ای است که به یک مکانیزم محرک  متصل می شود.

این مکانیزم توانایی تغییر عنصر کنترل کننده سیال را دارد و تمامی این تغییرات براساس سیگنال هایی است که از سیستم کنترل دریافت می کند.

پوزیشنر کنترل ولو نقش بسیار مهمی در صنعت فرایندی دارد و یک عنصر نهایی در لوپ کنترل است. براساس تنوع در مشخصه های موجود در پوزیشنر کنترل ولو آنها را می توان به مشخصه های مختلفی تقسیم بندی کرد.

به طور مثال می توان این طبقه بندی را از نوع جنس بدنه، نوع حرکت،نوع سیال و … تفکیک نمود.

از لحاظ نوع حرکت می توان طبقه بندی را اینگونه انجام داد: 1) شیر با حرکت دورانی 2) شیر با حرکت خطی

پوزیشنر کنترل ولو

پوزیشنر کنترل ولو

قسمت های اصلی پوزیشنر کنترل ولو

Body : قسمتی از کنترل ولو که تحت فشار است و بسیار مهم می باشد بدنه است و این قسمت دارای مسیر جریان و اتصالات است.

Bonnet : در این قسمت میله شیر در آن حرکت می کند و میله شیر را هدایت می کند همچنین ساقه ها می توانند به صورت یکپارچه، فلنجی یا پیچی باشند.

Actuator : در شیر های کنترلی یکی از قسمت های اصلی و مهم محرک می باشد محرک در واقع فشار و نیرو را به میله شیر وارد می کند و وضعیت عضو مسدود کننده با حرکت تغییر می دهد. در واقع حرکت موجب می شود تا عضو مسدود کننده تنظیم یا قطع و وصل شود. همچنین محرک ها در انواع مختلفی می باشند.

Power unit : کارتبدیل انرژی سیال به انرژی الکتریک در این بخش انجام می شود که این انرژی موجب حرکت میله شده و این بخشی از محرک می باشد.

Pneumatic : کار این وسیله تبدیل انرژی یک سیال تراکم پذیر هوا به حرکت است.

Electric : تبدیل انرژی الکتریکی به حرکتی.

اما پوزیشنر کنترل ولو کاربرد های بسیاری دارد و این کاربرد ها بر روی خطوط انتقال مواد غذایی، شیمیایی، نفت، بخار، آب، دارویی می باشد.

جهت اطلاع از آخرین قیمت ها و مشاوره در انتخاب این دستگاه با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.