کابل ابزار دقیق ابهر

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : تجهیزات کنترلی بدون دیدگاه

کابل ابزار دقیق ابهر یکی از انواع کابل های برق است که امروزه جایگاه ویژه ای را در سیستم های اتوماسیون صنعتی پیدا کرده است. کابل های ابزار دقیق به دلیل حساسیت موجود در نقل و انتقال داده ها باید به صورت شیلدار و با یک لایه محافظ در سیستم های کنترلی مورد استفاده قرار بگیرند.

چرا که این کابل ها به عنوان رابط میان مدار فرمان و عملگر های موجود در سیستم های کنترلی هستند و در صورت هر گونه نویز و خطا در اطلاعات ارسال شده، عملیات مورد نظر به خوبی انجام نخواهد پذیرفت. برای آشنایی با خصوصیات و کاربرد کابل ابزار دقیق ابهر بهتر است در ابتدا با ابزار دقیق آشنا شویم.

سیستم های ابزار دقیق در صنایع

سیستم های ابزار دقیق سیستم هایی هستند که به کنترل فرآیندها و عملیات های مورد نظر می پردازند. در یک سیستم ابزار دقیق مداری تحت عنوان مدار فرمان و عملگر ها نقش اساسی ایفا می کنند. اطلاعات مربوط به نحوه کارکرد عملگر ها، توسط مدار فرمان صادر می شود. کیفیت انجام فرآیند ها، به کیفیت سیگنال های ارسالی بستگی دارد. کیفیت سیگنال های ارسال شده توسط کابل های رابط میان مدار فرمان و عملگر ها بستگی دارد.

کابل ابزار دقیق ابهر

کابل ابزار دقیق ابهر

کابل ابزار دقیق ابهر ، ضامن کیفیت کارکرد عملگرها

کابل های ابزار دقیق خصوصیات و ویژگی هایی مشابه با کابل های کنترلی دارند تا جایی که در بسیاری از موارد کابل های ابزار دقیق را با کابل های کنترلی یکسان در نظر می گیرند. تفاوت عمده ای که بین کابل های ابزار دقیق و کابل های کنترلی وجود دارد، مربوط به فرکانس است.

کابل های ابزار دقیق برای فرکانس های بالا و کابل های کنترلی برای فرکانس های پایین مورد استفاده قرار می گیرند. همانطور که گفته شد برای عملکرد بهتر سیستم کنترلی، بهتر است از کابل ابزار دقیق شیلدار استفاده گردد. روکش این کابل می تواند از فلزات رسانا مانند مس و یا آلومینیوم باشد.