کابل ابزار دقیق فویل دار

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : تجهیزات کنترلی بدون دیدگاه

کابل ابزار دقیق فویل دار به منظور تکمیل مدار کنترل سیستم های اتوماسیون به کار می رود. این کابل به گونه ای طراحی شده است که سیگنال های ارسال شده توسط مدار فرمان را به درستی به عملگر های موجود در سیستم منتقل کند.

همانطور که میدانید سیگنال ها و دستورات ارسال شده توسط مدار فرمان، پیوسته تحت اثر تحولات مکانیکی و یا میدان مغناطیسی دچار خطا می شوند. این خطا ها بر روی عملکرد و کارکرد عملگر های موجود در سیستم تاثیر گذاشته و کارایی سیستم را کاهش می دهد. اما چگونه می توان تاثیر نویز را بر روی دستورات ارسالی کاهش داد؟

کابل ابزار دقیق فویل دار، کاهش نویز های موجود در سیستم

فویلی که به عنوان پوشش به دور سیم های رابط قرار داده می شود، تا حد زیادی تاثیر عوامل محیطی را بر داده های ارسال شده کاهش می دهد. از کابل شیلدار کلی برای انتقال داده های دیجیتالی استفاده می شود و برای محافظت از داده های و دستورات آنالوگ از کابل فویل دار زوجی استفاده می شود. کابل شیلدار کلی از اطلاعات در برابر عوامل مغناطیسی محافظت می کند. نوع زوجی این کابل، عامل تضعیف همشنوایی زوج ها شده و در نهایت کابل ابزار دقیق مسلح می تواند تا حد زیادی از دستورات ارسال شده در برابر عوامل مکانیکی و دینامیکی محافظت نماید.

کابل ابزار دقیق فویل دار

کابل ابزار دقیق فویل دار

کابل ابزار دقیق فویل دار و ویژگی های آن

کابل ابزار دقیق فویل دار به عنوان یک مسیر مطمئن برای انتقال داده ها استفاده می شود. به طور کلی کابل های ابزار دقیق بنابر کاربرد خود، امکان نصب در محیط های سر باز و یا مدفون در زمین دارند. همانطور که گفته شد بین مدار فرمان و عملگر ها باید رابط مطمئن و ایمنی وجود داشته باشد که این کار توسط کابل های ابزار دقیق انجام می پذیرد. به همین دلیل اکثر صنایع، پالایشگاه ها، نیروگاه ها و پست های برق برای کنترل فرآیند اتوماسیون خود از کابل های ابزار دقیق استفاده می کنند.