کالیبراتور دما و دماسنج گازی

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : مقالات ابزار دقیق بدون دیدگاه

کالیبراتور دما

کالیبراتور دما برای کنترل و اطمینان از صحت مقادیر اندازه گیری شده از تجهیزات اندازه گیری دما نیازی الزامی در صنعت خواهد بود.
این تجهیزات با دقت بالا دما را اندازه گیری می کند و امکان مقایسه دمای واقعی را با مقدار اندازه گیری شده به کمک سنسورهای دمای ترموکوپل یا RTD را به ما خواهد داد.
دقت در کالیبراتور مهمترین خصوصیت میباشد و فاکتور اصلی تعیین کننده قیمت است.

دماسنج گازی

دماسنج-گازی-پتروکاسپین

دماسنج گازی

ترمومتر و یا دماسنج گازی که به ترمومتر دنباله دار هم معروف است در حقیقت از همان قوانین ساده گازههای کامل استفاده کرده و با توجه به افزایش فشار در اثر افزایش دما در حجم ثابت با اندازه گیری این فشار و کالیبره آن بر حسب دما مقدار دما را اندازه گیری کرد .

در حقیقت دماسنج گازی نوع فشار سنج محسوب میگردد . مزیت این دماسنج نسبت به دماسنجهای بیمتال افزایش طول دنباله آن تا چند متر است .

در حقیت دنباله این ترمومترهای از یک لوله موئین تشکلیل شده که معمولا به کمک شیلد از محیط اطراف عایق میشوند و تنها قست حباب شكل انتهای آن حساس به دما بوده و به عنوان سنسور تجهیز در نظر گرفته میشود .

در مدلهای پیشرفته تر دماسنج های گازی جهت خنثی نمودن ختای محیط در اثر افزایش طول دنباله از لوله موئینی به موزات لوله اصلی استفاده کرده و حتی محیط را به صورت عکس از مقدار دمای اصلی کم میکنند تا مقدار دقیق دما به دست آید .

مطالب مشابه