کنترل ولو fisher

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : تجهیزات کنترلی بدون دیدگاه

کنترل ولو fisher به دلیل طراحی منحصر به فرد خود، عملکرد به خصوصی را در صنایع ابزار دقیق از خود نشان می دهد‌. به طور کلی سیستم های ابزار دقیق، سیستم هایی هستند که بدون دخالت دست انسان، به کنترل فرآیندهای مورد نظر می پردازند. یک سیستم ابزار دقیق از بخش های متنوعی ساخته شده که هر یک وظیفه خاص خود را در کنترل فرآیند های مورد نظر به انجام میرساند. اما وظیفه کنترل ولو fisher چیست؟

نقش کنترل ولو fisher در سیستم های ابزار دقیق

در واقع کنترل ولو سیستمی است که بدون دخالت دست انسان، به کنترل جریان سیال برای رسیدن به فرآیند مورد نظر می پردازد. کنترل ولو ها برای کنترل جریان سیال از یک مکانیزم تحت عنوان اکچویتور استفاده می کنند. عملگرهایی که در سیستم های ابزار دقیق مورد استفاده قرار میگیرند به صورت های اکچویتور دیجیتالی، اکچویتور پنوماتیکی و آنالوگ تقسیم بندی می شوند. این اکچویتورها بر مبنای سیگنال ورودی از مدار فرمان به کنترل فرآیندهای در حال انجام می پردازند.

کنترل ولو fisher

کنترل ولو fisher

قسمت های اصلی تشکیل دهنده کنترل ولو

بدنه

این قسمت، اصلی ترین بخش شیر کنترلی را تشکیل می دهد. بدنه شیر کنترلی به شدت تحت فشار بوده و برای انتقال سیالات از اتصالات و مسیر های عبور جریان استفاده می کند‌.

ساقه

ساقه شیر کنترلی نیز به عنوان یکی از بخش های اصلی شیر کنترلی قلمداد می شود. وظیفه اصلی ساقه شیر ایجاد فضای لازم برای حرکت میله شیر است. شیر کنترل به واسطه این حرکت به کنترل فرآیند می پردازد.

اکچویتور

مهمترین بخش یک شیر کنترل، قسمت اکچویتور آن است. در این قسمت با اعمال فشار و نیرو به میله شیر، سبب تغییر وضعیت شده و در نتیجه فرآیند مربوطه با توجه به سیگنال های ورودی کنترل می شود.

Power unit

این قسمت وظیفه دارد که دستورات ارسالی را که به صورت الکتریکی یا پنوماتیکی است را به محرکی برای حرکت دادن میله شیر تبدیل می کند.