فلوتر شناور

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : سطح سنج, مقالات ابزار دقیق بدون دیدگاه
Water floater فلوتر شناور یا فلوسوئیچ شناور ابزاری برای سنجش سطح آب و قطع جریان در سیستم های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار فلوتر شناور بصورت یک گوی پلاستیکی یا فلزی می باشد که بصورت مکانیکی با بالا آمدن سطح آب در مخزن عمل نموده و باعث قطع جریان می شود. با تنوع [...]
اطلاعات بیشتر

فلوتر سوئیچ

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : سطح سنج, مقالات ابزار دقیق بدون دیدگاه
Floater switch فلوتر سوئیچ یا فلوسوئیچ ابزاری برای سنجش سطح آب و قطع جریان در سیستم های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار فلوتر سوئیچ بصورت یک گوی پلاستیکی یا فلزی می باشد که بصورت مکانیکی با بالا آمدن سطح آب در مخزن عمل نموده و با سوئیچ الکترومکانیکی باعث قطع جریان می شود. [...]
اطلاعات بیشتر

شناور آب

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : سطح سنج, مقالات ابزار دقیق بدون دیدگاه
Water floater شناور آب یا فلوسوئیچ آب ابزاری برای سنجش سطح آب و قطع جریان در سیستم های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار شناور آب بصورت یک گوی پلاستیکی یا فلزی می باشد که بصورت مکانیکی یا برق با بالا آمدن سطح آب در مخزن عمل نموده و باعث قطع جریان می شود. [...]
اطلاعات بیشتر

سوئیچ فلو

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : سطح سنج, مقالات ابزار دقیق بدون دیدگاه
Switch flow سوئیچ فلو ابزاری برای سنجش سطح آب و قطع جریان در سیستم های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار سوئیچ فلو بصورت یک گوی پلاستیکی یا فلزی می باشد که بصورت مکانیکی با بالا آمدن سطح آب در مخزن عمل نموده و با الکترومکانیکی باعث قطع جریان می شود. سوئیچ فلو با [...]
اطلاعات بیشتر

فلوتر مکانیکی

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : سطح سنج, مقالات ابزار دقیق بدون دیدگاه
Water mechanic flow switch فلوتر مکانیکی یا فلوسوئیچ مکانیکی ابزاری برای سنجش سطح آب و قطع جریان در سیستم های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. فلوتر های مکانیکی جهت خشک کار نکردن پمپ آب استفاده می شود. با تنوع در رنج تولیدات امکان انتخاب انواع فلوتر مکانیکی بر اساس نیازهای سیستم پمپاژ و ابزاردقیق [...]
اطلاعات بیشتر

فلوتر الکترونیکی

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : سطح سنج, مقالات ابزار دقیق بدون دیدگاه
Water electronic flow switch فلوتر الکترونیکی یا فلوسوئیچ الکترونیکی الکترونیکی ابزاری برای سنجش سطح الکترونیکی آب و قطع جریان در سیستم های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. فلوتر های الکترونیکی جهت خشک کار نکردن پمپ آب استفاده می شود. با تنوع در رنج تولیدات امکان انتخاب انواع فلوتر های الکترونیکی بر اساس نیازهای سیستم [...]
اطلاعات بیشتر

فلوتر سنج آب

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : سطح سنج, مقالات ابزار دقیق بدون دیدگاه
Water flow switch فلوتر آب یا فلوسوئیچ آب ابزاری برای سنجش سطح آب و قطع جریان در سیستم های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار فلوتر بصورت یک گوی پلاستیکی یا فلزی می باشد که بصورت مکانیکی یا برق با بالا آمدن سطح آب در مخزن عمل نموده و باعث قطع جریان می شود. [...]
اطلاعات بیشتر

لول سنج مخازن

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : سطح سنج, مقالات ابزار دقیق بدون دیدگاه
Tank level gauge لول سنج مخازن یا ابزاری برای سنجش سطح انواع مایعات در سیستم های ذخیره مایعات مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار لول سنج های مخازن بصورت یک استوانه شیشه ای یا پلاستیکی شفاف می باشد که زمانی بر روی خط فشاری مخازن قرار می گیرد مقدار سطح مایعات در داخل مخزن را [...]
اطلاعات بیشتر

لول سنج روغن

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : سطح سنج, مقالات ابزار دقیق بدون دیدگاه
Oil level gauge لول سنج روغن یا لول سنج روغنی ابزاری برای سنجش سطح انواع روغن در سیستم های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار لول سنج های روغن بصورت یک استوانه شیشه ای یا پلاستیکی شفاف می باشد که زمانی بر روی خط فشاری روغن قرار می گیرد مقدار سطح روغن در داخل [...]
اطلاعات بیشتر

گیج فشار پتروکاسپین

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : مقالات ابزار دقیق بدون دیدگاه
فشار یکی از مهمترین پارامترهای استفاده شده در صنعت برای کنترل پروسه های مختلف میباشد و از تقسیم نیرو بر سطح به دست می آید. این کمیت با توجه به این که در مواردی نظیر: ارتفاع سنجی سطح مایعات و همچنین اندازه گیری سرعت سیالات و فلو نیز کاربرد دارد اهمیت ویژه داشته و تجهیزات [...]
اطلاعات بیشتر