غلظت سنج مایعات

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : سطح سنج بدون دیدگاه
Densitometer liquids  غلظت سنج مایعات ابزاری برای سنجش مقدار غلظت انواع مایع های صنعتی ، شیمیایی ، غذایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار این دستگاه سنجش غلظت بصورت یک محل قرارگیری نمونه ای کوچک از مایع یا سیال مورد آزمایش که محل قرارگیری سنسور می باشد که با قرار گرفتن و ریختن [...]
اطلاعات بیشتر

غلظت سنج اسید سولفوریک

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : سطح سنج بدون دیدگاه
Densitometer sulfuric acid  غلظت سنج اسید سولفوریک ابزاری برای سنجش مقدار غلظت انواع  اسیدهای صنعتی ، شیمیایی ، غذایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار این دستگاه سنجش غلظت بصورت یک محل قرارگیری نمونه ای کوچک از اسید یا سیال مورد آزمایش که محل قرارگیری سنسور می باشد که با قرار گرفتن و [...]
اطلاعات بیشتر