مانومتر ها

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : مقالات ابزار دقیق بدون دیدگاه
مانومترها (Manometers) مانو متر یک دستگاه فشار سنج با بالانس وزنی می باشد که فشار مجهول را به وسیله بالانس نمودن نیروهای جاذبه ای که بر روی سطح مایع وارد می شود، اندازه گیری می کند. اگر چه این فشارسنج اغلب به عنوان اندازه گیری فشار گازها در دستگاه های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می [...]
اطلاعات بیشتر

مانومتر دیجیتال

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : مانومتر بدون دیدگاه
Digital manometer مانومتر دیجیتال یکی از انواع مانومترهای فشار در زمینه تجهیزات اندازه گیری فشار در ابزاردقیق می باشد و این نوع مانومتر با تنوع در تولیدات و انواع مختلف سایز و فشار شرایط مناسبی را برا انتخاب در صنایع فراهم می آورد. از مهمترین موارد مصرف می توان به اندازه گیری مقدار فشار در [...]
اطلاعات بیشتر